PORUCHA WEB-STRÁNKY CENTRUMNADANIA.SK

 

Stránka momentálne nefunguje (predpokladáme odstránenie poruchy začiatkom marca), využite prosím tieto kontakty:

 

·         objednávanie na diagnostické vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

 

scpppp@centrumnadania.sk

(uveďte prosím meno dieťaťa, vek, typ diagnostiky (napr. intelektové schopnosti, školská zrelosť), telefonický kontakt)

telefonický kontakt do poradne: 0948 446 621

 

·         prihlásenie do základnej školy (úvodný-predškolský ročník alebo ročníky 1. až 5.):

(uveďte prosím meno dieťaťa, ročník/vek, telefonický kontakt, príp. ďalšie informácie)

 

centrumnadania@centrumnadania.sk

 

·         prihlásenie do osemročného gymnázia: v termíne do 20. februára je potrebné podať prihlášku na základnej škole, ktorú dieťa navštevuje, prihlášku potom škola pošle na naše gymnázium do 28. februára

·         prihlásenie na aktivity detského N centra:

 

https://cenada.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=1

 

·         akékoľvek informácie:

 

centrumnadania@gmail.com

alebo

jana.juraskova@centrumnadania.sk

alebo

centrumnadania@centrumnadania.sk

 

telefonický kontakt: 0907 539 416

 

·         kontakt na jedáleň: sjzs.majernikova@gmail.com; 02/65 428 301

·         jedálny lístok: https://zsadubceka.edupage.org/menu/?

 

Ďalšie informácie o Základnej škole CENADA a o Gymnáziu CENADA budeme postupne zverejňovať na:

 

cenada.edupage.org

 

sgcenada.edupage.org

 

CENADA (CENTRUM NADANIA.sk)

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA

Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Majerníkova 60

841 05 Bratislava