Aktivity Detského N centra sú určené 5-ročným predškolákom, ktorých zábavou je svet informácií.

Jednotlivé aktivity pozostávajú z krátkej prezentácie a diskusie k danej téme, sú doplnené jednoduchými úlohami formou pracovných listov a v závislosti od aktuálnej témy aj tvorivými dielňami. Dĺžka trvania aktivity je 60 min. Deti sú počas aktivít sprevádzané rodičmi.

Na každú aktivitu je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom formulára minimálne deň pred plánovanou aktivitou. Počet detí v skupine je obmedzený na 10, rozhoduje dátum a čas prihlásenia.  Každý prihlásený bude mailom spätne informovaný, a to v prípade, že je kapacita 10 detí už naplnená. Rodičia prihláseného dieťaťa „pod čiarou“ sa môžu v deň plánovanej aktivity v čase od 14:00 do 15:00 telefonicky na čísle 0917 272 413 informovať, či sa uvoľnilo miesto. Deti, ktoré nebudú prihlásené cez formulár, sa aktivity budú môcť zúčastniť len v prípade, že nebude naplnená kapacita.

Aktivity budú prebiehať v utorok v čase od 16:30 v priestoroch Súkromnej základnej školy Cenada, Majerníkova 60, Dlhé Diely (presné termíny viď nižšie).

Poplatok za aktivitu je 3,50 eur, v prípade predplatenia 5 aktivít je cena 15 eur. Tieto predplatené aktivity je možné čerpať do konca mája, podmienkou naďalej zostáva prihlásenie cez formulár.

 

 

Témy Detského N centra

Január

14. 01. 2020 - Austrália

Budeme sa zaoberať najmenším svetadielom Zeme, jeho špecifikami a zaujímavosťami, zvieratami, ktoré tam žijú, Uluru - najtajomnejšia hora sveta domorodcov Aboridžincov.

Výstup: Naučíme sa výtvarnú techniku monotypie, ktorej založenie sa predpokladá v Austrálii.

21. 01. 2020 - Ľudia

Povieme si zaujímavosti o ľudskej rase, vývoj a vývin človeka, aké ľudské rasy existujú a ako človek ovplyvňuje svojim životom svoje okolie.

Výstup: Namaľujeme si spolu človeka podľa základných podmienok a proporcii ľudského tela a zistíme, že napríklad veľkosť ľudskej hlavy sa vo výške nášho tela zobrazí 7 krát. Každý bude pracovať samostatne podľa inštrukcií.

28. 01. 2020 - Rekordy zvierat

Zvieracia ríša je široká paleta druhov zvierat, ktoré sú špecifické vo svojom vývine, ukážeme si rôzne anomálie a rekordy ich druhov a zistíme, že fantastický svet zvierat okolo nás je nekonečný.

Výstup: Spoločne sa budeme zaoberať maľbou zaujímavého fantastického zvieraťa - skupinová práca, ktorá má podnecovať projektové vyučovanie a spoluprácu detí medzi sebou.

Február

04. 02. 2020 - Voda

Základ života na Zemi a 70% ľudského tela - to je voda. Povieme si o nej viac a zistíme, že život bez nej by neexistoval.

Výstup:Ukážeme si pokus s vodou - dažďové kvapky.

11. 02. 2020 - Lesné zvieratá

Kde žije najviac zvierat? No predsa v lese! Ukážeme si aké sú tam druhy a aké sú špecifiká pre jednotlivé druhy lesov na Zemi.

Výstup: Každý zo žiakov si vyrobí svoje zvieratko kombinovanou technikou. Kombinovaná technika spočíva v kombinácii kresby, maľby rôznymi druhmi farieb, koláž a dolepovanie.

25. 02. 2020 - Hudobné nástroje

Umenie je základ kultúry celého sveta. Zahráme sa na hudobných umelcov, rozdelíme si hudobné nástroje a názornou ukážkou sa skúsime zahrať na hudobných nástrojoch - woodpack - originál od slovenského hudobníka Borisa Čellára, bubienky a podobne.

Výstup: Vyrobíme si provizórny hudobný nastroj, na základe ktorého si dieťa bude môcť rozvíjať svoje sluchové schopnosti a vnímanie..