Diagnostika intelektových schopností detí školského a predškolského veku (od troch rokov)

prebieha v 2 až 3 stretnutiach s dieťaťom v trvaní cca 90 minút každé. Počet stretnutí sa môže líšiť napr. v závislosti od veku a potrieb dieťaťa.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Cenník

Diagnostika školskej zrelosti

Zahŕňa:

 • jedno stretnutie s dieťaťom a rodičom v trvaní cca 90 minút (úvodný rozhovor s rodičom, testovanie dieťaťa)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 10 minút.

Cenník

Diagnostika – Deficity čiastkových funkcií podľa B. Sindelarovej (od 6,5 roka)

Ide o diagnostiku bazálnych funkcií, ktoré môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí. Prebieha v 1 až 2 stretnutiach, v závislosti od veku a potrieb dieťaťa. Cca 90 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Mačka Mňau

Ide o screening na včasné zachytenie oslabenia dielčieho výkonu pre deti vo veku 3 -5 rokov. Úlohy sú zamerané na jednotlivé zmyslové kanály a základné funkcie, ktoré sa podieľajú na vnímaní a spracovávaní informácií z prostredia. Trvanie cca 35 – 45 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • diagnostika a zostavenie terapeutického plánu,
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník

Diagnostika porúch učenia – dyslexia, dysortografia a dyskalkúlia

Počet stretnutí je závislý od individuálneho rozsahu testovania od 310 do 400 minút.

Stretnutia zahŕňajú:

 • úvodný rozhovor s rodičom,
 • testovanie dieťaťa pomocou štandardizovaných testov,
 • diagnostika intelektových schopností a jednotlivých porúch učenia (podľa potreby)
 • po vypracovaní záverečnej správy nasleduje interpretačné stretnutie s rodičom v trvaní cca 30 minút.

Na základe zostaveného terapeutického plánu cvičí rodič s dieťaťom doma (10 minút denne). Kontrolné stretnutia sú každých 7-8 týždňov v trvaní cca 45 minút.

Cenník