Cenník platný od 01.09.2014 

Zápisné do školy (jednorazový poplatok )  220 €
Školné (10 mesiacov v roku)  120 € mesačne
Učebnice a pracovné zošity, ktoré nie sú hradené štátom  podľa aktuálnej ponuky
Časopisy   podľa aktuálnej ponuky
Ďalšie poplatky (kurzy, výlety, exkurzie)  podľa aktuálnej ponuky
   
Sociálne vzdelávanie a osobná asistencia
Individuálne sociálne vzdelávanie raz do týždňa  5 € za hodinu
Skupinové sociálne vzdelávanie raz do týždňa  3 € za hodinu
Osobná asistencia    6 – 10 € za hodinu