TEMATICKÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV ŽIAKOV CENADY

Hodnotenie, spätná väzba a učenie

21.6. 2018 o 17:00

- spätná väzba na 1.stupni ZŠ
- hodnotenie, spätná väzba na 2. stupni ZŠ a gymnáziu
- učenie: od hry (dieťaťa) k učeniu (študentovi)
Prihlasovací formulár nájdete v maile z 5.6.2018

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

stretnutie sa neuskutoční v plánovanom termíne 23.4. ale

10. máj 2018 o 17:00

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 19.4.2018

Riaditeľské voľno

dňa 7. mája 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

Prerušenie dodávky elektriny

dňa 2. mája 2018 od 8:00 do 11,30

bude prerušená dodávka elektriny. Školská jedáleň nebude variť a vydávať obedy. Potrebné je deťom zabezpečiť suchý obed z domu.

vedenie SZŠ a SG CENADA

22.marec 2018 o 17:00

Spolupráca rodičov a učiteľov

- Ako sa cíti rodič v škole? Čo potrebuje rodič?
- Miera zodpovednosti -žiak-rodič-škola-. Vymedzenie hraníc.
- Komunikácia - od sprostredkovania informácií k spolupráci
- Domáca príprava/nepríprava

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

23.apríl 2018 o 17:00

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

dňa 27. a 30. apríla 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno.

vedenie SZŠ a SG CENADA

INFORMÁCIA PRE RODICOV BUDÚCICH ŽIAKOV ÚVODNÉHO ROČNÍKA (24.1.2018)

16. mája 2018 o 8:30

Vás pozývame na

informatívne stretnutie venované rodičom potenciálnych žiakov úvodnINFORMÁCIA PRE RODICOV BUDÚCICH ŽIAKOV ÚVODNÉHO ROČNÍKA (24.1.2018)ých ročníkov SZŠ CENADA v školskom roku 2018/2019.

Hovoriť budeme o:

- filozofii, vzdelávacom programe, metódach a postupoch školy,
- postupe prijímania,
- poradovníku.

Zároveň si budete môcť prehliadnuť priestory školy.

vedenie SZŠ CENADA

INFORMÁCIA PRE RODICOV BUDÚCICH PRVÁKOV (19.12. 2017)

8. februára 2018 o 8:30 Vás pozývame na informatívne stretnutie venované rodičom potenciálnych prvákov SZŠ CENADA v školskom roku 2018/2019.

Hovoriť budeme o:

- filozofii, vzdelávacom programe, metódach a postupoch školy,
- postupe prijímania,
- poradovníku.

Stretnutie bude spojené s prehliadkou priestorov.

vedenie SZŠ CENADA

INFORMÁCIA PRE RODICOV BUDÚCICH PRVÁKOV (19.12. 2017)

Vážení rodičia, v prípade, že máte záujem o pokračovanie vzdelávania Vášho dieťaťa v prvom ročníku našej základnej školy v školskom roku 2018/2019 je potrebné opätovné testovanie a potvrdenie všeobecného intelektového nadania dieťaťa.

Dieťa môže byť testované v ktoromkoľvek centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. V prípade, že máte záujem o testovanie dieťaťa v našej SCPPPaP, spojte sa s pani psychologičkou prostredníctvom mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

do predmetu správy uveďte: žiak CENADA: MENO a PRIEZVISKO dieťaťa

do tela správy: Mám záujem o testovanie môjho dieťaťa narodeného --.--.---- tel.kontakt na zákonného zástupcu

Termín testovania si zabezpečte dostatočne skoro. Pre našich rodičov našich žiakov máme rezervované termíny, ale je potrebné prejaviť záujem do konca októbra 2017, inak objednávame podľa poradia vrátane klientov mimo školy CENADA.

Termín testovania pred nástupom do prvého ročníka dávame až po dosiahnutí 5 rokov a 4 mesiacov. Termín si rezervujte do konca októbra aj v prípade, že dieťa bude môcť byť testované napríklad až vo februári 2018.

Dôležité termíny súvisiace s prijímaním do prvého ročníka, môžete sledovať na našej stránke Dôležité termíny súvisiace s prijímaním do prvého ročníka, môžete sledovať na našej stránke http://centrumnadania.sk/szs-cenada/postup-pri-prijimani/podmienky-pri-prijimani#p4

vedenie SZŠ CENADA