Názov účtu: CENTRUM NADANIA, n.o.
Číslo účtu:  2626184664/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK 3511 0000 0000 2626184664
IČO: 37924745
DIČ:  2022325690
Adresa:    Podzáhradná 49, 821 07 Bratislava