Prednášky a semináre pre organizácie 30€ za hodinu + náklady spojené v prípade vycestovania
Informačné stretnutia s rodičmi a učiteľmi bez poplatku
Aktivity pre predškolákov 3,50 za hodinu