Odborné informácie

Marshall Rosenberg americký psychológ, zakladateľ a tvorca nenásilnej komunikácie (Nonviolent communication – NVC. Pomenoval a učil ako rozlíšiť korektnosť od násilnosti a manipulácií v komunikácií. Ponúka jednu z ciest ako vniesť do vzťahov porozumenie: cez poznanie samého seba a rešpektovaním vlastných potrieb, rešpektovať potreby druhých. Video sa skladá zo štyroch častí. Treba si naplánovať čas, aby bola pohoda.

Kurz nenásilnej komunikácie – video

 

Krátke videá, ilustrujúce nenásilnú komunikáciu a niektoré ťažkosti v nenásilnej komunikácii v konkrétnych situáciách a cesty, ako sa s nimi vysporiadať. Videá sú voľne dostupné na stránke cupofempathycom. Niektoré sme otitulkovali do slovenského jazyky.

4 kroky nenásilnej komunikácie –  video

Pozorovanie v nenásilnej komunikácii – video

Žiadosť v nenásilnej komunikácii – video

7 otázok v nenásilnej komunikácií – video

 

Alfie Kohn, autor kníh, zameraných na humanizáciu a rešpekt vo vzdelávaní, zástanca nehodnotenia, vnútornej motivácie, nezadávania domácich úloh, nesúťaženia... Alfie Kohn má vlastnú webovú stránku alfiekohn.org. Niektoré sme otitulkovali do slovenského jazyky.

Prečo by známky nemali existovať – video

Školské úlohy po vyučovaní a ich nevýhody – video

Vzdelávanie – video