Názov účtu: SCPPPaP
Číslo účtu:  2922863856/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK 3311 0000 0000 2922863856
IČO: 42253098
DIČ:  2023328395
Adresa:    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava