Súkromná základná škola

Výberové konanie na miesto riaditeľa

CENTRUM NADANIA, n.o. v zastúpení štatutárnej zástupkyne Martiny Mátychove

vyhlasuje 7. októbra 2023

výberové konanie na miesto riaditeľa školy (§5 zákona č. 552/2003 Z.z. a zákon č. 596/2003 Z.z.)

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním CENADA, Majerníkova 60, Bratislava
Požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady podľa platných predpisov
- prax vedúceho zamestnanca v základnej škole pre žiakov s intelektovým nadaním
   minimálne 5 rokov
- predloženie: doklady o kvalifikácii a odbornej praxi podľa platných predpisov
- predloženie koncepcie rozvoja školy

Prosíme uchádzačov o prihlásenie sa do termínu 25. september 2023 mailom na adresu:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Do výberového konania budú pozvaní len uchádzači, splňujúci požiadavky.

Epidemiologická situácia - zatvorenie základnej školy a gymnázia CENADA

od 10.3. do 16.3.2020

prerušujeme priame vzdelávanie v budove školy SZŠ a SG CENADA s ohľadom na epidemiologickú situáciu a fakt, že väčšina škôl v Bratislavskom kraji z preventívnych dôvodov zrušila vyučovanie. SZŠ a SG CENADA v tomto týždni realizuje dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronického spojenia.

 

Informatívne stretnutie pre rodičov budúcich žiakov úvodných ročníkov (od školského roku 2020/21)

dňa 5. mája 2020 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy. Účasť aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je podmienkou pre začatie procesu prijímania. Ak má rodič na prvom stupni vzdelávania v CENADE staršie dieťa a zároveň už takéto stretnutie absolvoval účasť na stretnutí nie je povinná.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy,
- metódach, postupoch vo vzdelávaní,
- postupe prijímania

 

Informatívne stretnutie pre rodičov budúcich žiakov úvodných ročníkov (od školského roku 2020/21)

dňa 11. februára 2020 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy. Účasť aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa je podmienkou pre začatie procesu prijímania. Ak má rodič na prvom stupni vzdelávania v CENADE staršie dieťa a zároveň už takéto stretnutie absolvoval účasť na stretnutí nie je povinná.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy, 
- metódach, postupoch vo vzdelávaní, 
- postupe prijímania

 

Informatívne stretnutie rodičov – prijímanie do úvodných ročníkov SZŠ CENADA 

dňa 14. máj 2019 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy.

Stretnutie je venované rodičom, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do úvodného ročníka našej základnej školy.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy,
- metódach, postupoch vo vzdelávaní,
- postupe prijímania

Z časových dôvodov nie je možné stretnutie podobného typu realizovať individuálne.

 

Informatívne stretnutie rodičov – budúci prváci

dňa 12. februára 2019 o 9:00

sa bude konať informatívne stretnutie spojené s prehliadkou školy.

Stretnutie je venované rodičom, ktorí majú záujem dať svoje dieťa do 1. ročníka našej základnej školy a zároveň pre rodičov, ktorých deti navštevujú druhý úvodný ročník našej školy a majú záujem o nástup svojho dieťaťa do 1. ročníka v CENADE.

Hovoriť budeme o:

- filozofii školy,
- metódach, postupoch vo vzdelávaní,
- postupe prijímania

Z časových dôvodov nie je možné stretnutie podobného typu realizovať individuálne.

 

Riaditeľské voľno

dňa 29.októbra 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu prác súvisiacich s výmenou okien.


dňa 19.novembra 2018
vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu vzdelávania učiteľov.

 

TEMATICKÉ STRETNUTIA PRE RODIČOV ŽIAKOV CENADY

Hodnotenie, spätná väzba a učenie

21.6. 2018 o 17:00

- spätná väzba na 1.stupni ZŠ
- hodnotenie, spätná väzba na 2. stupni ZŠ a gymnáziu
- učenie: od hry (dieťaťa) k učeniu (študentovi)
Prihlasovací formulár nájdete v maile z 5.6.2018

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

stretnutie sa neuskutoční v plánovanom termíne 23.4. ale

10. máj 2018 o 17:00

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 19.4.2018

Riaditeľské voľno

dňa 7. mája 2018

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

vyhlasujeme riaditeľské voľno z dôvodu riešenia havárie na rozvode vody, ktorá vyžaduje prerušenie dodávky studenej a teplej vody v čase od 6.5. do 8.5.

Prerušenie dodávky elektriny

dňa 2. mája 2018 od 8:00 do 11,30

bude prerušená dodávka elektriny. Školská jedáleň nebude variť a vydávať obedy. Potrebné je deťom zabezpečiť suchý obed z domu.

vedenie SZŠ a SG CENADA

22.marec 2018 o 17:00

Spolupráca rodičov a učiteľov

- Ako sa cíti rodič v škole? Čo potrebuje rodič?
- Miera zodpovednosti -žiak-rodič-škola-. Vymedzenie hraníc.
- Komunikácia - od sprostredkovania informácií k spolupráci
- Domáca príprava/nepríprava

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018

23.apríl 2018 o 17:00

Skutočné učenie vs. plnenie požiadaviek

- požiadavka vedúca k učeniu
- požiadavka vzďaľujúca od učenia
- domáce úlohy vs. vedenie k zodpovednosti

Prihlasovací formulár nájdete v maile z 26.2.2018