Súkromná základná škola

 

Príjemné zážitky s doskovými hrami

Projekt zameraný na hranie doskových hier (strategických, logických) s cieľom poskytnúť deťom skúsenosti z tejto činnosti a komunikácie (ako alternatívu k elektronickým hrám). V rámci projektu sme zakúpili 25 hier (napr. Ubongo, Quadropolis, Dixit....), pedagógovia a dobrovoľníci spracovali pravidlá do powerpointovej prezentácie. Žiaci počas dvoch vyučovacích hodín (vždy dva ročníky spolu) hrali hry podľa záujmu. Aktivita mala u detí veľký úspech, už na druhý deň si prišli hry požičať, aby ich mohli hrať cez prestávky. V ďalších týždňoch si hry požičiavali pedagógovia (aj v rámci didaktiky niektorých hodín, najmä matematika, anglický jazyk či do školy v prírode), ale aj samotní žiaci (hrali hry v rámci prestávok, obedovej prestávky či poobedia).

V septembri v tomto školskom roku sme doskové hry zaradili ako súčasť poobedňajších krúžkových aktivít. Hry budeme priebežne dokupovať tak, aby vždy boli žiakom k dispozícii.

Finančné prostriedky na projekt v sume 600€ poskytol Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Fotografie z realizácie projektu sa nachádzajú vo fotogalérii.

 

Projekt sme realizovali od mája 2016 do septembra 2016, aktivity však budú pokračovať aj v ďalšom období.