CENTRUM NADANIA, n.o.

CENTRUM NADANIA, n.o.

Centrum nadania, n.o. vzniklo 25. januára 2007. Poskytuje informácie a poradenstvo v oblasti intelektového nadania vrátane nadania v spojení s inými prejavmi (napr. poruchy učenia, poruchy správania, Aspergerov sydróm, vysokofunkčný autizmus) , organizuje aktivity pre verejnosť (napr. detské záujmové popoludnia, elektronické a osobné poradenstvo, stretnutia odborníkov, rodičov), organizuje semináre, konferencie. Centrum nadania, n.o. je tiež zriaďovateľom SZŠ CENADA, SCPaP, SG CENADA. Zakladateľkami Centra nadania, n.o. sú Martina Mátychová (riaditeľka), Michaela Martinková a Jana Jurášková.