Súkromná základná škola

Prezentačný deň

Prezentačný deň je zameraný na spracovávanie informácií a ich prezentáciu. Každý rok žiaci spoločne spracúvajú inú tému (napr. pozorovanie a objavovanie prírodných a spoločenských zákonitostí, ako sa čo vyrába, ako to bolo v minulosti) v rámci jednotlivých tried. Zvolia si konkrétnu oblasť v rámci širšej témy, skúmajú, študujú, zisťujú a spracúvajú informácie, pripravujú prezentáciu. V rámci Prezentačného dňa (zvyčajne v mesiaci apríl) prezentujú svoju tému pred publikom (ktoré tvoria  ostatní žiaci školy).

Pri príprave na Prezentačný deň sa žiaci okrem spracúvania informácií učia spolupráci a získavajú skúsenosti s prezentáciou pred publikom.

Fotogaléria prezentačný deň

Šachový deň

Šachový deň je festivalom tejto krásnej hry (zvyčajne v mesiaci marec). Hlavnou aktivitou je žiacky šachový turnaj, doplnený sprievodnými aktivitami: šachové tvorivé dielne, riešenie šachových pozícií, prezentácia šachových osobností a udalostí. Nultý ročník sa konal v školskom roku 2012/2013 z podnetu šachovo nadšených rodičov, ktorí nám pomáhajú zabezpečovať šachový turnaj.

Fotogaléria šachový deň

Bežecký deň CENADA

Nový školský rok začíname behom pre zdravie do nového školského roka. Prvý ročník sa (na podnet rodiča) konal v školskom roku 2013/2014. Hlavnou myšlienkou je beh pre radosť a spoluprácu (triedne štafety), individuálne súťaže pre jednotlivcov sú len doplnkovou aktivitou. Organizačne sa na tomto dni podieľajú aj rodičia.

Fotogaléria bežecký deň

Fašiangy

Fašiangy sa konajú v mesiaci február. Štvrtáci pripravia prezentáciu o fašiangových ľudových zvykoch, nasleduje ochutnávka tradičných fašiangových jedál, ktoré pripravia rodičia. Oslavy sa končia fašiangovou diskotékou.

Fotogaléria fašiangy

Mikuláš

Aj do našej školy každý rok 6. decembra zavíta Mikuláš (často aj so Snehulienkou a čertom). Vypýta si od detí pesničku alebo básničku, popýta sa, či boli dobré a rozdá im vrecúška s pochúťkami.

Fotogaléria Mikuláš

Vianočná besiedka

V posledný decembrový predprázninový týždeň deti z jednotlivých tried predvedú rodičom školské vianočné predstavenie. Po ňom sa presunú do tried, kde deti spolu s rodičmi a pani učiteľkami strávia príjemný podvečer pri vianočnom pohostení.

Fotogaléria vianočná besiedka

Deň detí

Tento deň sa s deťmi snažíme každý rok oslávaiť ináč: športové aktivity, plnenie zábavných úloh na stanoviskách, stavanie stavieb zo skladačiek a pod.

Fotogaléria Deň detí

Stavebnicový deň

Aktivitu realizujeme koncom júna. Deti spoločne vytvárajú stavby z lega alebo z inej zostavy – podľa návodu a podľa vlastnej fantázie. Stavby sú napokon vystavené na celoškolskej výstavke.

Fotogaléria Lego deň