Súkromná základná škola

Každá trieda je vybavená bielou keramickou tabuľou, dataprojektorom, počítačom, napojením na internet, kobercovou časťou. Každý žiak má samostatnú lavicu.

V škole sa tiež nachádza počítačová učebňa, šachová trieda, hrací pohybový kút, malá telocvičňa, keramická dielňa, knižnica, herňa, kútik s trampolínami.

Žiaci okrem bežných učebných materiálov používajú pracovné zošity a pracovné listy, tvorené pedagógmi, triedy sú vybavené skladačkami (napr. lego), pre hry sú k dispozície rôzne spoločenské a logické hry, vo vyučovaní používame rôzne učebné pomôcky (napr. na matematiku máme k dispozícii 2000 drevených kociek, množstvo plastových zvieratiek, váhy), často sa tiež aplikujú prezentácie učebného obsahu v powerpointe alebo v iných aplikáciách.

Fotogaléria