Súkromné gymnázium

Prázdniny a dni pracovného pokoja v školskom roku 2023/2024

1.9. Deň Ústavy Slovenskej republiky (nástup do školy 4.9.)
30.10. až 1.11. jesenné prázdniny a Sviatok všetkých svätých (nástup do školy 2.11.)
17. 11. Deň boja za slobodu a demokraciu (nástup do školy 20.11.)
23.12 až 5.1. vianočné prázdniny a Traja králi (nástup do školy 8.1.)
20.2. až 24.2. jarné prázdniny (nástup do školy 27.2.)
28.3. až 2.4. veľkonočné prázdniny (nástup do školy 3.4.)
1.5. Sviatok práce (nástup do školy 2.5.)
8.5. Deň víťazstva nad fašizmom (nástup do školy 9.5.)
1.7. do 30.8. letné prázdniny (nástup do školy 2.9.)


 

Plánované celoškolské aktivity v školskom roku 2023/2024

september Beží celá CENADA
október Týždeň vedy
december Oslava Vianoc a konca roka
február Fašiangy
marec Šachový deň CENADA
apríl Deň zeme
1.jún Deň detí
jún Prezentačné dni