Súkromné gymnázium

Názov účtu: SG CENADA
Číslo účtu:  2945458490/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK 3111 0000 0000 2945458490
IČO: 42363501
DIČ:  2024123816
Adresa:    Majerníkova 60, 841 05 Bratislava