Odborné informácie

ODBORNÉ INFORMÁCIE

Odborné informácie zahŕňajú vymedzenie pojmov, súvisiacich s intelektovým nadaním (napr. prejavy nadania, možné súvisiace problémové prejavy, vzdelávanie, výchova) a anotácie odbornej literatúry z tejto oblasti.