Súkromné gymnázium

Cenník platný od 01.05.2024

Zápisné do školy (jednorazový poplatok )  340 €
Školné (10 mesiacov v roku)  170 € mesačne
Komisionálna skúška  80 €
Učebnice a pracovné zošity, ktoré nie sú hradené štátom  podľa aktuálnej ponuky
Časopisy   podľa aktuálnej ponuky
Ďalšie poplatky (kurzy, výlety, exkurzie)  podľa aktuálnej ponuky
Administratívne poplatky (vystavenie duplikátu, vystavenie potvrdenia)  20 - 50 €